Camerata Academica Novi Sad

Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija, Ljubljana

20. 5. 2012

Performing

Camerata Academica Novi Sad
Conductor: Živa Ploj Peršuh 

Programme

B. Ipavec: Serenada za godala

U. Krek: Sonatina za godala

L. Lebič: Per archi

M. Bonin: Lybra (krstna izvedba)

N. de Gleria: Polka

  • Share:

The project was carried out together with

en_GB