Glasba da besedo // Festine Ljubljana

Viteška Dvorana Križank Ljubljana

12. 2. 2008

Glasba da besedo, beseda da glasbo
Pet pesmi petih slovenskih pesnic in pesnikov iz druge polovice dvajsetega stoletja.
Pet ljubezenskih pesmi. Lahko bi jih izbral pet krat, petinpetdeset krat, pet sto petinpetdeset krat toliko, lahko bi jih izbral, a jih nisem. Zakaj? Ker se prav na teh pet pesmi odzove moje telo z vso močjo opomina, da je narejeno iz ljubezni. Da diha, se stara, govori in se oglaša ljubezensko. Ljubezensko? Ja, v polju srečanja in izmenjave. Med glasbo besed in jezikom zvokov. Kakšne odzive je povzročilo teh pet pesmi petih klasikov slovenske poezije pri petih skladateljih mlajše generacije? Kako so reagirala njihova telesa in kako njihova glasbila, s katerimi ljubijo?

Aleš Šteger, pesnik

Performing

Trobilni trio Triumvirat
Andrej Žust, rog
Franc Kosem, trumpet
Mihael Šuler, trombone
Boris Kos, recitator

Programme

J. F. Michel: Uvertura
Š. Mauri: Tebi (B. Vodušek: Pesmi, 1980)
M. Bonin: Igla (S. Makarovič: iz Bo žrl, bo žrt; izbrane pesmi 1998)
T. Habe: Ko je telo (D. Zajc: Dva, 2004)
A. Misson: Sneg (G. Strniša: Vesolje, 1983)
N. Bečan: Ljubljenje (E. Kocbek: Zbrane pesmi II, 1977)

  • Share:
en_GB