MUSIC UP CLOSE NETWORK – povezovanje orkestrske glasbe z mladim občinstvom, je večletni projekt evropskih orkestrov in mednarodnih organizacij za umetniško mobilnost. Zasnovan je kot zagon dolgoročne evropske mreže sodelovanja, ki bo dala konkretne odgovore na trenutne izzive na področju orkestrske glasbe. Projekt vključuje orkestre svetovnega razreda, od katerih imajo nekateri močan ugled pri izvajanju projektov za mlado publiko in gojenju nove generacije nadarjenih glasbenikov ter drugih orkestrskih partnerjev, ki morajo izboljšati svoje aktivnosti pri doseganju mladih in hkrati spodbujati nastanek novih orkestralnih del.

Projektni partnerji razumejo  MUSIC UP CLOSE NETWORK kot start-up organizacijo. Najprej bi znotraj nje želeli eksperimentirati in izmenjati nove pristope in strategije za povezovanje orkestrske glasbe z mladim občinstvom, nato pa razširiti mrežo na nove partnerje orkestra in druge mednarodne organizacije. V ta namen bo projekt izvajal ukrepe za obravnavanje naslednjih prednostnih nalog: 1. transnacionalna mobilnost: spodbujanje nadnacionalnega kroženja umetnikov in strokovnjakov v 12 evropskih državah; naročanje in internacionaliziranje novih orkestrskih del živih skladateljev za spodbujanje medkulturnega dialoga, koprodukcije in turneje koncertov v inovativnih oblikah z mladimi orkestrskimi ansambli in zbori. 2. razvoj občinstva: eksperimentiranje in razširjanje strategij za razvoj, zlasti v sdelovanju z balkanskimi državami; produciranje koncertov v inovativnih oblikah za mlade, pri čemer se uporabijo navzkrižna medijska orodja za doseganje mladih in manj zastopanega občinstva. 3. krepitev zmogljivosti: usposabljanje in izobraževanje: krepitev strokovnih delavcev s kompetencami in znanjem za nadnacionalno delovanje, zlasti spodbujanje programa izmenjave delovnih izkušenj in spodbujanje glasbenih rezidenc za orkestrsko usposabljanje namenjenih mladim profesionalnim glasbenikom.

VODILNI PARTNER

PARTNERJI

  • Share:
sl_SI